O projektu

Projekt „Budimo zdravi, birajmo zdravlje!“ odobren je u sklopu poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2“. Projekt podržava Europska unija kroz Europski socijalni fond.

Naziv projekta: Budimo zdravi, birajmo zdravlje!
Nositelj projekta: Udruga Zaželi
Partneri na projektu: Općina Pisarovina i Općina Vrbje
Trajanje projekta: 30.5.2022. – 30.5.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 494.184,48 HRK
Intenzitet potpore: 100%

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Učinkoviti ljuski potencijali 2014.-2020.

Cilj projekta

Cilj projekta „Budimo zdravi, birajmo zdravlje!“ je potaknuti građane na brigu o vlastitom zdravlju; ojačati svijest o važnosti tjelesne aktivnosti, pravilnoj zdravoj prehrani i općenito promociji zdravlja i prevencije bolesti. Na taj način stvorit će se potencijal za dobro zdravlje i unaprijediti kvaliteta života građana.

Aktivnosti projekta

Aktivnosti projekta temelje se na promicanju zdravih navika i povećanju svijesti građana o prevenciji bolesti, provodit će se u Republici Hrvatskoj (Grad Zagreb, Zagrebačka i Brodsko-posavska županija) i formirane su u 2 elementa; prvi se odnosi na edukacije za građane s područja provedbe projekta i izradu info portala koji će biti dostupan široj populaciji.

Građani će sudjelovati na edukaciji o dijabetesu, nutricionizmu, upravljanju stresom, bolestima krvožilnog sustava, prevenciji ugriza od zmija, i alergijama, a provest će se kampanja mjerenja tlaka i šećera u krvi.

Cilj je potaknuti građane na brigu o zdravlju i motivirati ih na prihvaćanje  zdravih stilova života i navika. Drugi element osmišljen je kao Kampanja u sklopu koje će se organizirati dva okrugla stola o kroničnim bolestima, tiskat će se brošura na temu komunikacije s gluhima u zdravstvu, emitirat će se radio emisije i organizirati 2 podcasta. Provedbom projekta povećat će se razina svijesti građana o važnosti očuvanja zdravlja, tjelesna aktivnost, pravilna prehrana i prakticirat će se zdravi stil života.

 1. Kampanja mjerenja tlaka i šećera u krvi (Grad Zagreb, Općina Vrbje i Pisarovina)
 2. Edukacije „Dijabetes i kako živjeti s njim“ (Grad Zagreb, Općina Vrbje i Pisarovina)
 3. Edukacije „Nutricionizam i osnovni principi pravilne prehrane“
 4. Edukacije „Upravljanje stresom i utjecaj stresa na zdravlje“
 5. Edukacije „Anemija i njezino liječenje na prirodan način“
 6. Edukacije „Prevencija od ugriza zmija“
 7. Edukacije „Sve što trebate znati o alergijama“
 8. Radionice „Misliš li dovoljno na svoje zdravlje“
 9. Edukacije „Kardiovaskularne bolesti“
 10. Edukacije „Prevencija bolesti probavnog sustava“
 11. Tiskano i distribuirano 1000 brošura „Briga o vlastitom zdravlju“
 1. Održana 2 okrugla stola „Kronične bolesti i kako ih spriječiti“
 2. Tiskano i distribuirano 1000 primjeraka brošure „Kako u zdravstvu komunicirati s gluhim osobama“
 3. Izrađena 2 podcasta o zdravim životnim navikama
 4. Emitirane 3 radio emisije na temu „Kako se riješiti poroka koji loše utječu na zdravlje
Rezultati projekta

Element 1: Educiranje korisnika o važnosti brige za vlastito zdravlje i načinima sprječavanja pojave bolesti

 • 60 korisnika sudjelovalo na svakoj od sljedećih edukacija: „Dijabetes i kako živjeti s njim”, „Nutricionizam i osnovni principi pravilne prehrane”, „Upravljanje stresom i utjecaj stresa na zdravlje”, „Anemija i njezino prirodno liječenje”, „Prevencija od ugriza zmije”, „Sve što trebate znati o alergijama”, „Misliš li dovoljno na svoje zdravlje”, „Kardiovaskularne bolesti”, „Prevencija bolesti probavnog sustava”
 • 150 korisnika sudjelovalo u Kampanji mjerenja tlaka i šećera
 • Izrađen sadržaj brošure „Briga o vlastitom zdravlju”
 • Tiskano i distribuirano 1000 primjeraka brošure
 • Izrađen info portal „Budimo zdravi, birajmo zdravlje” sa stručnim člancima, savjetima, čestim pitanjima i odgovorima
 • Veća razina znanja i svijesti o važnosti promicanja zdravih navika kako bi se spriječila pojava bolesti i unaprijedila kvaliteta života građana
 • Usvajanje zdravih životnih navika

Element 2: Kampanja „Spriječiti, a ne liječiti”

 • Održana 2 okrugla stola „Kronične bolesti i kako ih spriječiti”
 • Tiskano i distribuirano 1000 primjeraka brošure „Kako u zdravstvu komunicirati s gluhim osobama”
 • Izrađena 2 podcasta o zdravim životnim navikama
 • Emitirane 3 radio emisije o porocima koji loše utječu na zdravlje
 • Ojačana svijest šire populacije o promociji zdravlja i važnosti brige o zdravlju